Μαρία Μάργαρη

Connectivity Index
0.71
Collaboration Index
16.14
Activity Index
3.16

Γεώργιος Μερεκούλιας

Connectivity Index
1.82
Collaboration Index
4.48
Activity Index
0.46

Athena Spanou

Connectivity Index
2.52
Collaboration Index
0
Activity Index
0

Ευστράτιος Κωλέτσης

Connectivity Index
0.93
Collaboration Index
0.95
Activity Index
0.04

Μενέλαος Ζαπάντης - Φράγκος

Connectivity Index
0.87
Collaboration Index
0
Activity Index
0.03

Γεώργιος Κασιμάτης

Connectivity Index
0.5
Collaboration Index
0
Activity Index
0.4

System Manager

Connectivity Index
0
Collaboration Index
0.84
Activity Index
0.03

Ελευθέριος Σμαρόπουλος

Connectivity Index
0.59
Collaboration Index
0
Activity Index
0.28

Παναγιώτης Παππάς. MD, MSc

Connectivity Index
0.81
Collaboration Index
0
Activity Index
0