Η ανάπτυξη του Mobile Health

 

Οι δαπάνες υγείας αυξάνονται συνεχώς, γεγονός που οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Πρώτον η φαρμακευτική βιομηχανία εξελίσσει τις διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης με αποτέλεσμα να παράγει φάρμακα νέας τεχνολογίας με υψηλότερο κόστος, τα οποία αντικαθιστούν τα παλιότερα.

Δεύτερον ο μέσος όρος ηλικίας της γης αυξάνεται, ο αριθμός των ασθενών με χρόνια προβλήματα μεγαλώνει ενώ η περίθαλψη τους γίνεται πιο δαπανηρή καθώς οι θεραπευτικές αγωγές συμπεριλαμβάνουν νέες μεθόδους με την χρήση νέων μηχανημάτων τα οποία κοστίζουν.

Βλέπουμε ότι παρά τις προόδους στην ιατρική τεχνολογία και τα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης για την κάλυψη των βασικών αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η προσβασιμότητα στην περίθαλψη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για το σύνολο του πληθυσμού ενώ στην Ελλάδα αρχίζει να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Παρ’ όλα αυτά, τα νέα από την έκθεση που δημοσίευσαν οι εταιρίες PricewaterhouseCoopers (PwC) και GSM Association για τις mobile υπηρεσίες υγείας είναι ιδιαιτέρως ευχάριστα.

Σύμφωνα με μια νέα έκθεση το 2017 η παγκόσμια αγορά mHealth θα αυξηθεί σε Ευρώπη και Ασία, δημιουργώντας ευκαιρίες για έσοδα ύψους 23 δις. Η ταχύτατη διείσδυση των αναδυόμενων αγορών στην χρήση της κινητής τηλεφωνίας, η αυξανόμενη υιοθέτηση των 3G και 4G υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο και η κατασκευή, χαμηλού κόστους, smartphones και άλλων συνδεόμενων συσκευών, είναι οι βασικότεροι παράγοντες που συντελούν στην άνοδο των mobile υπηρεσιών υγείας.

Η PwC πιστεύει ότι τα κινητά εργαλεία (έξυπνα κινητά και ταμπλέτες) και η δυνατότητα επικοινωνίας θα διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες για να βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Η αγορά του mhealth περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εφαρμογών που αξιοποιούν την χρήση των κινητών συσκευών επικοινωνίας παρέχοντας υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για την επίτευξη των στόχων που είναι η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών και επίβλεψη του ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής και η γενικότερη ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Με την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, την γήρανση του πληθυσμού και την ικανότητα των ασθενών να πληρώσουν για τις υπηρεσίες υγείας (σε σχέση με τις άλλες ηπείρους), η Ευρώπη αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι η κύρια αγορά για τις κινητές υπηρεσίες υγείας.

Όπως φαίνεται από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, η Ευρώπη θα σημειώσει την μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αγορά του mHealth που αναμένεται να κορυφωθεί το 2017. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος των εσόδων, οι ευκαιρίες που αναδύονται στην Ευρώπη από την έξαρση των υπηρεσιών και των εφαρμογών (applications) mHealth, μεταφράζονται σε 6,9 δις δολάρια.

Οι κατηγορίες υπηρεσιών mHealth που θα ξεχωρίσουν είναι: Οι υπηρεσίες παρακολούθησης, οι υπηρεσίες θεραπευτικής αγωγής και άλλες όπως είναι οι υπηρεσίες διάγνωσης και πρόληψης.

Οι υπηρεσίες mHealth αναμένεται να είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της υγειονομικής περίθαλψης στο μέλλον. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι η καθολική χρήση και υιοθέτηση τους από το σύνολο των ασθενών, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς μια συντονισμένη προσπάθεια από κυβερνήσεις, τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, τις εταιρίας κατασκευής τηλεφώνων και κατ’ επέκταση την ιατρική κοινότητα και την φαρμακευτική βιομηχανία.