Πλεονεκτήματα της χρήσης του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου

 

Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος μέσα από την εξέλιξη του και τη σημαντικότητα του, έχει καταφέρει να εδραιωθεί στο σύστημα υγείας, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ικανό να εξασφαλίσει τη σωματική και ψυχική υγεία του ασθενούς, σε μεγάλο βαθμό.

Ο ΗΙΦ είναι ιδανικός για την:

  • Παρουσίαση της εξέλιξης µίας παραµέτρου κατά την διάρκεια της παρακολούθησης του ασθενούς
  • Παρουσίαση συγκριτικών πινάκων, στους οποίους παρατίθενται οι τιµές προκαθορισµένων οµάδων παραµέτρων κατά τις διάφορες επαφές ασθενούς και ιατρού
  • Πραγµατοποίηση στατιστικών αναλύσεων στο σύνολο των ΗΙΦ που περιέχονται στην βάση δεδοµένων
  • Ικανότητα δηµιουργίας γραφικών παραστάσεων βασισµένες στα αποτελέσµατα των ανωτέρω τύπων αναλύσεων
  • Εύκολη εισαγωγή, αναζήτηση και αλλαγή των στοιχείων, µε αποτέλεσµα ορθότερη εξαγωγή συµπερασµάτων
  • Εύκολη επιθεώρηση και επεξεργασία των ιατρικών εικόνων, το οποίο σηµαίνει τελικά σωστότερη διάγνωση

 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς επίσης εξαιτίας της λειτουργικότητας του:

  • επιτρέπει την πληρέστερη αντιµετώπιση του ασθενούς από τον θεράποντα ιατρό του, αφού ο τελευταίος έχει στην διάθεσή του συνεχώς όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την µέχρι εκείνη στιγµή πορεία της υγείας του πρώτου,
  • βελτιώνει την συνεργασία µεταξύ των ιατρών, που συµµετέχουν στην αντιµετώπιση του ιδίου ή διαδοχικών προβληµάτων ενός ασθενούς. Ένα από τσυνηθέστερα προβλήµατα σε µία τέτοια συνεργασία είναι η ανεπαρκής κάθε φορά πληροφόρηση του ιατρού σχετικά µε προηγούµενες ενέργειες συναδέλφων του. Οι ασθενείς συχνά δεν είναι σε θέση να δώσουν επαρκείς πληροφορίες, ενώ η άµεση επικοινωνία µε τους υπεύθυνους ιατρούς για κάθε θεραπευτική ή διαγνωστική παρέµβαση είναι όχι σπάνια δυσχερής. Αποτέλεσµα αυτού είναι η επανάληψη διαγνωστικών εξετάσεων, η επιλογή θεραπευτικών σχηµάτων που θα µπορούσαν να είχαν παρακαµφθεί, κ.ο.κ. Η χρήση λογισµικού ΗΙΦ επιτρέπει κάθε φορά την γνώση του ακριβούς ιστορικού του ασθενούς .