Τα Πλεονεκτήματα της Τηλεφροντίδας

 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας μέσω της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση στην περίθαλψη, όμως τα περισσότερα προγράμματα τηλεϋγείας

εξακολουθούν να λειτουργούν σε συνδυασμό με προγραμματισμένες κατ' οίκον επισκέψεις.

Επίσης παρά τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα και την τεχνολογική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πολλούς τομείς της τηλευγείας, συμπεριλαμβανομένης και της τηλεφροντίδας στο σπίτι αυτή η τεχνολογία δεν έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η προσέγγιση των ασθενών μέσω συστημάτων τηλεμετρίας απαντά σε τρεις ανάγκες:
• τη μετατόπιση της φροντίδας στην κοινότητα
• τη χρήση της τεχνολογίας ως λύση σε προβλήματα υγειονομικής περίθαλψης και
• τη σπουδαιότητα της αυτοδιαχείρισης της νόσου από
τους ίδιους τους ασθενείς

H χρήση της τηλε-φροντίδα στο σπίτι μπορεί να μειώσει τις επανεισαγωγές στο νοσοκομείο, να αυξήσει το επίπεδο υγείας και να βελτιώσει τη συνολική αυτοδιαχείριση των ασθενών με χρόνιες ασθένειες.

Καινοτόμες εφαρμογές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση των δεδομένων της τηλε-φροντίδα στο σπίτι, σε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία, σύνδεση με άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, την επέκταση των εφαρμογών τηλεϋγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την εισαγωγή στο σύστημα της παρηγορητικής φροντίδας, της υποστήριξης και της αυτοδιαχείρισης των ασθενών στην κοινότητα.