Τηλεϊατρική - Τηλεδερματολογία

 

Η Δερματολογία ασχολείται με τις παθήσεις του δέρματος. Η τηλε-δερματολογία υποστηρίζει την παροχή δερματολογικής φροντίδας (δηλαδή διάγνωση και κλινική αντιμετώπιση) του ασθενή από απόσταση.

Όπως και η τηλε-παθολογία ,μπορεί να υλοποιηθεί είτε με την ανταλλαγή ακίνητων εικόνων (τηλεϊατρική αποθήκευσης και προώθησης – store-and-forward telemedicine)είτε κινούμενων εικόνων (τηλεϊατρική πραγματικού χρόνου ή διαδραστική τηλεϊατρική – real-time or interactive telemedicine).Δεν υπάρχει ακόμη μία κοινή αποδοχή της μεθόδου που θα εφαρμόζεται ανάλογα με την υπό εξέταση περίπτωση. Ένα από τα πλεονεκτήματα της τηλε-δερματολογίας είναι η εξοικονόμηση χρόνου για τους ασθενείς, καθώς τα δερματολογικά περιστατικά είναι πολύ συνηθισμένα (7-20%) αλλά παρόλα αυτά συνήθως αντιμετωπίζονται ελλιπώς και δεν παραπέμπονται σε ειδικευμένους δερματολόγους. Μία εφαρμογή τηλε-δερματολογίας ,η οποία υλοποιήθηκε πάνω από το δίκτυο ISDN απέδειξε ότι μπορεί να επιτευχθεί αποδεκτή διαγνωστική ακρίβεια και κλινική αντιμετώπιση χρησιμοποιώντας εξοπλισμό χαμηλού κόστους.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός τηλε-δερματολογίας αποτελείται από μια διάταξη ανάκτησης ακίνητων εικόνων υψηλής ανάλυσης και μία διάταξη μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων. Το κομμάτι της μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων είναι παρόμοιο με αυτό των εφαρμογών τηλε-ακτινολογίας – μετάδοση ακίνητων ψηφιακών εικόνων. Για την ανάκτηση ψηφιακών δερματολογικών εικόνων δύο είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι:

  • Είτε μέσω μίας αναλογικής βιντεοκάμερας συνδεδεμένης με ένα σύστημα ψηφιακής ανάκτησης στατικών εικόνων
  • Είτε ανάκτηση μέσω ψηφιακών φωτογραφικών συσκευών (digital cameras) και εν συνέχεια μεταφορά στο σύστημα τηλε-μετάδοσης.