Η διαφορά μεταξύ Τηλεϊατρικής και Τηλε-υγείας

 

Με τα αλληλένδετα πεδία της κινητής υγείας, της ψηφιακής υγείας, της πληροφορικής υγείας, της τηλεϊατρικής να αλλάζουν συνεχώς με νέες εξελίξεις, μερικές φορές είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ένας ορισμός για αυτούς τους όρους.

Σε μεγάλο μέρος της βιομηχανίας υγειονομικής περίθαλψης, οι όροι «τηλε-θεραπεία» και «τηλεϊατρική» χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά.Στην πραγματικότητα, ακόμη και το ATA τους θεωρεί εναλλάξιμους όρους. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς οι ορισμοί της τηλε-υγείας και της τηλεϊατρικής περιλαμβάνουν πολύ παρόμοιες υπηρεσίες, όπως: ιατρική εκπαίδευση, ηλεκτρονική παρακολούθηση ασθενών, διαβούλευση ασθενών μέσω τηλεδιάσκεψης, ασύρματες εφαρμογές υγείας, μετάδοση ιατρικών αναφορών εικόνας και πολλά άλλα.

Ωστόσο, εάν θέλετε το δείτε από τεχνικής άποψης, η τηλεϊατρική είναι στην πραγματικότητα ένα υποσύνολο της τηλε-υγείας. Ενώ η τηλε-υγεία είναι ένας ευρύτερος όρος που περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται χρησιμοποιώντας τεχνολογία τηλεπικοινωνιών, ενώ η τηλεϊατρική αναφέρεται συγκεκριμένα σε κλινικές υπηρεσίες. Το California Telehealth Resource Center ορίζει την τηλε-υγεία:

«Η Τηλε-υγεία είναι μια συλλογή μέσων ή μεθόδων για την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης, της δημόσιας υγείας και της παροχής υγειονομικής εκπαίδευσης και υποστήριξης χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών.»

Η τηλε-υγεία μπορεί να περιλαμβάνει γενικότερες υπηρεσίες υγείας, όπως οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ενώ η τηλεϊατρική είναι ένα συγκεκριμένο είδος τηλε-υγεία που περιλαμβάνει έναν ιατρό που παρέχει κάποιου είδους ιατρικές υπηρεσίες.

Ακολουθούν μερικά μικρά παραδείγματα:

Τηλε-υγεία:

  • Μια δημόσια εφαρμογή υγείας που ειδοποιεί το κοινό για ένα ξέσπασμα ασθενειών
  • Μια πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης για ιατρική εκπαίδευση

Τηλεϊατρική:

  • Μια εφαρμογή για κινητά που επιτρέπει στους ιατρούς να εξυπηρετούν τους ασθενείς τους εξ αποστάσεως μέσω βιντεοσυνομιλίας
  • Ένα λογισμικό που επιτρέπει στους παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης να στέλνουν φωτογραφίες ασθενών με εξάνθημα ή κηλίδες του δέρματος σε δερματολόγο, που βρίσκεται σε άλλη τοποθεσία, για γρήγορη διάγνωση

Καθώς ο τομέας της τηλε-υγείας συνεχίζει να επεκτείνεται και να αλλάζει, αυτοί οι όροι είναι πιθανό να αλλάξουν και να συμπεριλάβουν ακόμη περισσότερες υπηρεσίες υγείας.