Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Τηλεϊατρικής

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η τηλεϊατρική έχει ένα καθαρό όφελος. Επεκτείνει την πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη ασθενών, ειδικά σε περιοχές και σε ανεπαρκείς πληθυσμούς που τη χρειάζονται περισσότερο.

Παρέχει έναν τρόπο μείωσης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και προσέλκυσης των ασθενών. Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το μοντέλο παροχής υγειονομικής περίθαλψης προς το καλύτερο.

Ωστόσο, η τηλεϊατρική έχει επίσης μερικά μειονεκτήματα - από τη φύση της εικονικής αλληλεπίδρασης και λόγω των κοινωνικών και τεχνολογικών εμποδίων που θα μπορούσαν να αλλάξουν στο μέλλον. Τα καλά νέα είναι, με την αυξανόμενη δημοτικότητα και την ευρεία αποδοχή της τηλεϊατρικής, είναι πιθανό να δούμε τα μειονεκτήματα της τηλεϊατρικής να επιλύονται. Με νέες τεχνολογικές εξελίξεις και μεταβαλλόμενες πολιτικές που υποστηρίζουν όλο και περισσότερο την τηλεϊατρική, βρίσκουμε συνεχώς τρόπους για να βελτιώσουμε την τηλεϊατρική και να την κάνουμε μια βιώσιμη, ακόμη και πλεονεκτική μορφή παροχής υγειονομικής περίθαλψης για πολλές ιατρικές περιπτώσεις.

Ακολουθεί μια γρήγορη επισκόπηση των κύριων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της τηλεϊατρικής:

 

Πλεονεκτήματα Τηλεϊατρικής:

  • Πιο εύκολη και προσιτή φροντίδα για τους ασθενείς
  • Εξοικονομεί το υγειονομικό κόστος
  • Επεκτείνει την πρόσβαση σε συμβουλές από ειδικούς
  • Αύξηση της συμμετοχής των ασθενών
  • Καλύτερη ποιότητα φροντίδας ασθενών

Μειονεκτήματα Τηλεϊατρικής

  • Η έλλειψη της απαιτούμενης τεχνολογικής κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού
  • Ο χρόνος συνεδρίας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από ότι στο κλασικό ιατρείο, με αποτέλεσμα ο ιατρός να εξετάζει λιγότερα περιστατικά
  • Η χαμηλή ποιότητα των απεικονίσεων ελλοχεύει κινδύνους λάθος διάγνωσης και θεραπείας
  • Η χαμηλή ταχύτητα του διαδικτύου ή προβλήματα του κεντρικού διακομιστή μπορεί να δυσκολέψει τη βιντεοδιάσκεψη ή ακόμη και να μην επιτευχθεί η άμεση βοήθεια στο επείγον περιστατικό