Κατ΄οίκον Φροντίδα από απόσταση

 

Η τηλεϊατρική ορίζεται ως η άμεση παροχή κλινικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης, της θεραπείας και των συμβουλών, μέσω των τηλεπικοινωνιών σε έναν ασθενή από απόσταση.

Βασική περιοχή εφαρμογής της τεχνολογίας πληροφοριών στην υγεία αποτελεί η τηλεϊατρική και η φροντίδα στο σπίτι.

Η παρακολούθηση εξ αποστάσεως στο σπίτι ορίζεται ως μία αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη μετάδοση δεδομένων που αφορούν την κατάσταση της υγείας ενός ασθενή από το σπίτι στην αντίστοιχη εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης. H τηλεφροντίδα περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στην έννοια της τηλεϊατρικής, η οποία περιγράφει τη σύγχρονη σχέση ιατρού ασθενή μέσω μεταφοράς δεδομένων με το internet ή βίντεοσύνδεση.

Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές όπως: web based εφαρμογές, κινητή τηλεφωνία, τηλέφωνο και βίντεο συνομιλία με τους ασθενείς, αλλά και συνδυασμό των παραπάνω εφαρμογών. Η χρήση της τεχνολογίας (tele monitoring) αποτελεί εργαλείο διαχείρισης των χρόνιων ασθενειών, μέθοδο παρακολούθησης και παροχής υγειονομικής φροντίδας σε ασθενείς απομακρυσμένων περιοχών και συμβάλει με τις τηλε-συσκέψεις στο να τίθεται η διάγνωση, σε επεξεργασία, από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.