Αλληλεπιδραστική εύρεση απαιτήσεων χρήστη

Επισήμανση: Χρησιμοποιείστε τον αλληλεπιδραστικό αναλυτή απαιτήσεων του TeleCare για να βρείτε τις απαιτήσεις και τις υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Ο ενδεδειγμένος συνδυασμος υπηρεσιών και συσκευών (Fit for Purpose) είναι κρίσιμος παράγοντας αποτελεσματικότητας στις υπηρεσίες τηλε-ϋγείας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΗΜΑΤΩΝ (%)

Επιλέξτε τον τύπο χρήστη που ταιρίαζει στις απαιτήσεις σας *
Ιατρός
Ασθενής
Ενεργός (30 - 51 έτη) ή Αθλητής 
Ενεργός Τρίτης Ηλικίας (51 έτη- )
Back Next