Τι είναι το DURUS™

 

Το DURUS™  είναι ένας κόμβος τηλεμετρίας – τηλεϊατρικής δομημένος σε  έναν καινοτόμο συσωρευτή - διαδικτυακό  διαμεσολαβητή δεδομένων. Σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να καλύψει τις απαιτήσεις του ασθενή ή του χρήστη στο σπίτι. Το DURUS™  διαμέσου μιας εξωτερικής κάμερας υποστηρίζει α) την λήψη ιατρικών εικόνων (π.χ. δερματολογίας κ.α.)  και β) με μια καινοτόμο μέθοδο πληθυσμογραφίας (PPG) την μέτρηση και την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού, της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού, της οξυγόνωσης του αίματος (SPO2) και ταυτόχρονα δρα σαν πύλη διασύνδεσης (Gateway) με βάση την τεχνολογία BLE® για τη λήψη τον συγχρονισμό και αποθήκευση δεδομένων τηλεμετρίας από εξωτερικές συσκευές βιοσημάτων στο σύστημα ATLAS™ . Tο DURUS™  υποστηρίζει τον συγχρονισμό αυτόν σε πραγματικό χρόνο με το σύστημα ATLAS™ χρησιμοποιώντας τεχνολογίες WiFi και 4G/5G.

Durus ™

 

 

 

Συνδεσιμότητα και Συγχρονισμός δεδομένων

Tο Durus ™  υποστηρίζει τον συγχρονισμό δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με το σύστημα ATLAS ™ χρησιμοποιώντας τεχνολογίες WiFi ή Ethernet.

 

 

 

 

{loadposition section-2}
{loadposition section-3}

{loadposition section-4}

 

 

 

Βιοσήματα πληθυσμογραφίας
του DURUS™

Το υποσύστημα βιοσημάτων πληθυσμογραφίας του DURUS™ ( PPG Διπλώματα ευρεσιτεχνίας PMID: 20180100577, 20160100513, 20170200142) μπορεί να συλλέξει εικόνες από το δάχτυλο μέσω της εξωτερικής κάμερας (4Κ), να τις αναλύσει και να εξαγάγει χρήσιμες ιατρικές - κατάστασης υγείας πληροφορίες. DURUS™   χρησιμοποιεί μια οπτική τεχνική για την ανίχνευση ογκομετρικών αλλαγών στο αίμα στην περιφερική κυκλοφορία. Η συγκεκριμένη μη επεμβατική μέθοδος κάνει μετρήσεις στην επιφάνεια του δέρματος και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το καρδιαγγειακό σύστημα χρήστη.

 

 

 

Συμβατές BLE® εξωτερικές συσκευές βιοσημάτων

{loadposition section-11}