Σύστημα ATLAS™

Το ATLAS™ είναι ένα καινοτομικό σύστηµα κορμού (backbone) διαχείρισης των υποσυστημάτων του TeleCare (π.χ. ιατρικού ηλεκτρονικού φακέλου, ιατρικών βιντεο-συνεδριών, δεδομένων τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο, τακτικής ιατρικής παρακολούθησης κ.α.) ασθενών και υγιή πληθυσµού.

To ATLAS™ είναι το μοναδικό σύστημα κορμού που συνδυάζει δυναμικά βάσεις πραγματικού χρόνου, σχεσιακές βάσεις, διασυνδέσεις (API) τρίτων, πύλες (gateways) και ομότιμους κόμβους (P2P) βίντεο εξυπηρετητών και όλα αυτά με ασφάλεια υψηλών προδιαγραφών παραγωγής.


Λειτουργεί αδιάλειπτα, και δεν περιορίζεται από τη γεωγραφική θέση τόσο των ιατρών όσο και των χρηστών του (αθλητών, ασθενών κ.α.). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την οργάνωση των ιατρικών δεδομένων, για την κατ’ οίκον παρακολούθηση των ασθενών, για υπηρεσίες τηλεϊατρικής, είτε για την παρακολούθηση ασθενών ή υγιούς πληθυσµού.

ATLAS™

 

 

 

 

{loadposition section-13}

Αναλυτικότερα, υποστηρίζει δυναμικά τις πιο κάτω ενδεικτικές υπηρεσίες

ATLAS™ BACKBONE
Διαχείριση P2P Βιντεοσυνεδριών

Δυναμικές βιντεο-συνεδρίες με ιατρούς με την χρήση ισότιμων ασφαλών κόμβων διαμοίρασης για την απόρρητη και χωρίς καθυστερήσεις διεξαγωγή. Μη ιδιοκτησιακή πλατφόρμα χωρίς αποθήκευση δεδομένων.

Διαχείριση ιατρικών φακέλων

Διαχείριση ιατρικών φακέλων ασθενών σε πραγματικό χρόνο καθώς και λήψη ιατρικών και εργαστηριακών δεδομένων, δεδομένων τηλεμετρίας, πληροφοριών για την ιατρική εικόνα

Διαχείριση Δεδομένων Τηλεμετρίας

Λήψη και γραφική παρουσίαση δεδομένων Τηλεμετρίας σημάτων HRV, HR, SPO2, Συστολικής & Διαστολικής πίεσης, για την γρήγορη εξέταση παραμέτρων υγείας και επιτήρηση απόδοσης

Έξυπνη ανάλυση & Ανατροφοδότηση

Έξυπνη αλγοριθμική ανάλυση των δεδομένων για την προσωποποιημένη και έγκαιρη ανάλυση και ανατροφοδότηση του χρήση με πληροφορία κατάστασης υγείας βασισμένη σε χρωματική σταδιοποίηση

Διαχείριση Φαρμακευτικών Αγωγών

Δυναμική διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής για χρόνιες παθήσεις και προτεινόμενης κατά τη διάρκεια ιατρικής συνεδρίας και βαθμωτή πρόσβαση για την άμεση λήψη σκευασμάτων απά Φαρμακεία

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ραντεβού

Τακτική διαχείριση ηλεκτρονικού ραντεβού με θέση (slots) και κατ΄απαίτηση με άμεση ταξινόμηση αποδοχής και SMS ειδοποιήσεων

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Ασφαλής Ηλεκτρονική Πληρωμή για συνεδρίες (Πιστωτικές Κάρτες, PayPal, κ.α.), Διαχείριση Ισοσυγίου (Balance) και Διαχείριση πορτοφολίου (Wallet) και άμεση ενημέρωση διαμέσου μηνυμάτων SMS

Διαχείριση SMS Ειδοποιήσεων

Ενημέρωση διαμέσου μηνυμάτων SMS για κάθε διαδικασία αλλαγής κατάστασης Ραντεβού, Συνεδριών, Πορτοφολιού, Ισοζυγίου καθώς και Υπενθυμίσεων

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αρχείων

Διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων Εξετάσεων για κάθε ιατρική πράξη σε χρονοταξινόμηση για την υποστήριξη των συνεδριών και της διάγνωσης.

Διαχείριση Φωνητικών Διαγνώσεων

Φωνητική Διάγνωση και υποσύστημα διαχείρισης και χρονοταξινόμηση για την υποστήριξη των συνεδριών και της διάγνωσης. Υποστηρίζεται διαμέσου του DURUS™.

Διασύνδεση με PACS

Λήψη ιατρικής εικόνα σε πραγματικό με την χρήση της κάμερας (π.χ. παθήσεις δέρματος κ.α.) και αποθήκευση σε χρονοσειρά στον ιατρικό φάκελο. Υποστηρίζεται και διαμέσου του DURUS™.

Διαχείριση Ιατρικών Απεικονίσεων

Σύνδεση με απεικονιστικές συσκευές (MRI, CT, κ.α.) και διαχείριση και αποθήκευση με βάση το πρωτόκολλο DI.CO.M χωρίς την εξάλειψη ιατρικής πληροφορίας. Υποστηρίζεται και διαμέσου του DURUS™.

Διαχείριση Ιατρικών Αναφορών

Διαχείριση αναφορών σε χρονοσειρά σήμανση και κατηγοριοποίηση σε βασικές κατηγορίες (Covid-19, H1N1, HomeCare/Telemetry)

Διαχείριση Ιατρών & Χρηστών

Δυναμική διαχείριση βασικού Ιατρού, Ιατρών Συνεδρίας και εξουσιοδοτήσεων και συναίνεσης με φιλική ως προς το χρήστη διασύνδεση (Drag & Drop), δυνατότητα ανάκληση με βάση τον χρόνο και OTP.

Διαχείριση Ιστορικών

Δυναμική διαχείριση και γραφική παρουσίαση του ιατρικού και αναμνηστικού ιστορικού με βάση την προτυποποιημένη προβολή στο χρόνο "patient in time"

Διαχείριση Ταυτότητας QR/UUID

Ταυτότητα QR για την ασφαλή χρήση όλων των υπηρεσιών χωρίς την ταυτοποίηση ονόματος για την διασφάλιση των δεδομένων και του ιατρικού απορρήτου. Καμία διασύνδεση με τα πραγματικά στοιχεία ταυτοποίησης του ασθενή.

 

{loadposition section-2}
{loadposition section-3}{loadposition section-11}

Related tags
Related articles