Τηλεκαρδιολογία

Τηλεκαρδιολογία Telecare

Το υποσύστημα τηλεκαρδιολογίας του TeleCare μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο καρδιογραφήματα που λαμβάνονται από φορητούς καρδιογράφους και όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να γίνει διάγνωση από απόσταση. Οι κόμβοι τηλεμετρίας (DURUS™ & DURUS™ Pro) εγγράφουν το σήμα αυτό και αναλύουν τα δεδομένα και τα αποστέλλουν μέσω διαδικτύου στο σύστημα ATLAS™. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στον ιατρικό φάκελο του ασθενή και χρονοταξινομούνται αυτόματα.

 

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Ηχοκαρδιογραφημα
  • Καρδιακών παλμών
  • Ηχητικά μηνύματα συμπτωμάτων
Related tags
Related articles