Τηλεμετρία

Στα πλαίσια του συστήματος TeleCare αξιοποιούμε την τεχνολογία μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό πρίσμα για την παροχή υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον τελικό χρήστη.
Η τηλεφροντίδα που αναφέρεται επίσης ως Telehealth care περιλαμβάνει τη χρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών από τους χρήστες και την διαβίβαση και αποθήκευση βιολογικών σημάτων και δεδομένων στον Ιατρικό Φάκελο ή/και το κέντρο 24|7 ηλεκτρονικής περίθαλψης.
Περιλαμβάνει την ανίχνευση, την παρακολούθηση, τις εξετάσεις, ή/και την αντιμετώπιση των ασθενών αλλά και την συνεργασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού διαμέσου του ATLAS ο οποίος επιτρέπει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα χρηστών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζονται στη χρήση έξυπνων συμβατών συσκευών με τη συσκευή DURUS, που προσαρμόζονται στις ανάγκες του ασθενούς. Μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες για συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, όπως Αθλητές, Άτομα με ειδικές ανάγκες, Ηλικιωμένους και άτομα που αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις όπως το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).
Τηλεμετρία

 

 

 

 

 

 

{loadposition section-2}
{loadposition section-3}{loadposition section-11}

Related tags
Related articles