Όροι Χρήσης

Η χρήση του συστήματος DoctorsHello (η διαδικτυακή πύλη doctorshello.com και η εφαρμογή για κινητά DoctorsHello App) γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία του συστήματος DoctorsHello, τους ακόλουθους όρους χρήσης και τους όρους της πολιτικής απορρήτου. Οι παρακάτω όροι χρήσης αφορούν τόσο τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας DoctorsHello τόσο από επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Η χρήση και η εγγραφή στην διαδικτυακή μας πλατφόρμα σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε. Η χρήση αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας συνεπάγεται αυτόματα και αποδέχεται τους όρους όπως αυτοί ισχύουν και ενημερώνονται από τους διαχειριστές της διαδικτυακής πλατφόρμας. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Ο επισκέπτης - χρήστης της διαδικτυακής πλατφόρμας και όλων των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας (DoctorsHello) πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις των υπηρεσιών που ακολουθούν πριν επισκεφτεί ή χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας οφείλει να μην ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ τους. Διαφορετικά, τεκμαίρεται ότι τα αποδέχονται και δίνουν τη συγκατάθεση, τη συγκατάθεση και την έγκρισή τους σε αυτούς. Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ισχύουν για όλο το περιεχόμενο και, γενικότερα, για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπού μας. Το DoctorsHello μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και όλους τους όρους που περιέχει, και οι χρήστες πρέπει πάντα να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εάν συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ακατάλληλα, αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους όρους και συγκατάθεση, συναίνεση, συμφωνία και έγκριση. Διαφορετικά, θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη στον ιστότοπό μας .
Όταν ένας επισκέπτης-χρήστης στέλνει πληροφορίες στον ιστότοπο DoctorsHello συμπληρώνοντας τις σχετικές ηλεκτρονικές φόρμες ή στέλνοντας ένα email, για να εξυπηρετήσει ένα αίτημα ή να παράσχει μια υπηρεσία από το DoctorsHello, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον επισκέπτη-χρήστη για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του θεωρούνται εμπιστευτικές και διαβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια αρχή ή αρχές εάν η χρήση από τον επισκέπτη αντίκειται στους κανόνες χρήσης του DoctorsHello και γενικά την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση της ιστοσελίδας DoctorsHello από επισκέπτη - χρήστη παραβιάζει τους κανόνες λειτουργίας της. Σε αυτήν την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες επισκέπτη-χρήστη και η διεύθυνση IP του μπορεί να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εάν απαιτείται για την προστασία των δικαιωμάτων του DoctorsHello. Σε περίπτωση αποστολής πληροφοριών στην διαδικτυακή πλατφόρμα DoctorsHello, αυτές δεν θα πρέπει να παραβαίνουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του Διαδικτύου γενικά ούτε να παραβιάζονται από τον επισκέπτη - τον χρήστη που κάνει τη δημοσίευση ή εν γνώσει τους άλλους. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το DoctorsHello χωρίς καμία αξίωση για το DoctorsHello από τον επισκέπτη-χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης-χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του DoctorsHello και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους σκοπούς. .
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το DoctorsHello με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας ή με τρόπους που παρεμποδίζουν τη χρήση και την εκμετάλλευση των υπηρεσιών DoctorsHello από οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται ο επισκέπτης-χρήστης να κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών μας παράνομα κανονίζοντας ραντεβού με γιατρό, το οποίο δεν προτίθεται να τηρήσει. Επίσης, απαγορεύεται στον επισκέπτη-χρήστη η δημιουργία ψευδών λογαριασμών με δόλια πρόθεση, η συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο. Το DoctorsHello διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη-χρήστη και να προβεί σε κάθε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και νομικά διορθωτικά εξωδικαστικά ή δικαστικά μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή παραβίασης αυτών των όρων χρήσης. . Παρόλο που οι υπηρεσίες μας διατίθενται στο κοινό δωρεάν, το τυχόν κόστος ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες από τους συνεργάτες DoctorsHello doctors βαρύνει αποκλειστικά τους ασθενείς - ασθενείς και ευθύνονται μόνο για τη συνεργασία τους με τους γιατρούς. .
Μέσω του DoctorsHello, ένας ασθενής μπορεί να κάνει αίτηση για ραντεβού με τον γιατρό διαδικτυακά. Κατά τη διαδικασία αιτήματος ραντεβού, ο ασθενής υποχρεούται να υποβάλλει τα στοιχεία του στον ιατρό τόσο για την επικοινωνία μεταξύ τους όσο και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο γιατρός είναι υπεύθυνος για την αποδοχή του ραντεβού. Ταυτόχρονα το DoctorsHello δεν ορίζει και δεν ευθύνεται για τις τακτικές, τις ιατρικές μεθόδους που ακολουθεί ο γιατρός, ούτε μπορεί να αναγκάσει τον γιατρό να δει έναν ασθενή. Επίσης το DoctorsHello δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο κόστος για την επίσκεψη, ούτε ο γιατρός παρατηρεί και πως έχει η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ή οποιοδήποτε άλλο εθνικό σύστημα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του γιατρού να ζητήσει από τον ασθενή εξέταση και ο ασθενής να κρίνει και να αποφασίσει ανάλογα. .
Ο χρήστης – επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να σχολιάσει ηλεκτρονικά τις εμπειρίες του με ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα σχόλια είναι ορατά στα προφίλ των γιατρών, στα διαγνωστικά κέντρα στο DoctorsHello και στις προσωπικές τους ιστοσελίδες. Αυτά τα σχόλια απαιτείται να είναι υπεύθυνα, ξεκάθαρα και ειλικρινή. Ο χρήστης - επισκέπτης φέρει ατομική ευθύνη για τη χρήση τυχόν ακατάλληλων εκφράσεων και περιττής προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων - προσβλητικών σχολίων. Το DoctorsHello διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί σχόλια χρηστών-επισκεπτών για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να ευθύνεται για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεσή τους. Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι τα σχόλια των χρηστών είναι απλές απόψεις και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές. Οι αξιολογήσεις είναι ενημερωτικές για τους χρήστες του DoctorsHello. Μόλις ο χρήστης-επισκέπτης υποβάλει το σχόλιό του, χρειάζονται μερικές ημέρες για να εγκριθεί από το DoctorsHello και να είναι ορατός στο προφίλ του γιατρού ή του διαγνωστικού κέντρου. Εάν το DoctorsHello χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το σχόλιο του χρήστη-επισκέπτη, επικοινωνήστε μαζί του. Επιπλέον, εάν η αξιολόγηση δεν συνάδει με την ηθική, είναι προσβλητική, παρουσιάζει διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας ή δείχνει ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον ιατρικό τομέα και επομένως τα σχόλια επηρεάζουν την αξιοπιστία του γιατρού, η αξιολόγηση αποστέλλεται στον γιατρός. Ο γιατρός έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην αξιολόγηση για να είναι ορατά και τα δύο σχόλια. Το DoctorsHello διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να μην ανεβάσει αξιολόγηση όταν τα σχόλια αφορούν την ιατρική διάγνωση - φαρμακευτική αγωγή, είναι καταχρηστικά-προσβλητικά, καθώς και το θέμα της παροχής υπηρεσιών βάσει της Εντολής Αγοράς με αρ. 4 / 28.11.2012. Τέλος, οι αξιολογήσεις σχετικά με το DoctorsHello και τη χρήση της υπηρεσίας δεν είναι ορατές στο προφίλ γιατρών / διαγνωστικών προφίλ. .
Οι πληροφορίες και οι παρουσιάσεις που παρέχονται στην πλατφόρμα DoctorsHello καθώς και η εφαρμογή για φορητές συσκευές του συστήματος εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση - θεραπεία, κλινική εξέταση και συμβουλές του ειδικευμένου ιατρού. ασκούμενοι. Ο επισκέπτης χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο DoctorsHello ως υποκατάστατο ιατρικών συμβουλών και θεραπείας, ούτε υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία. Ο χρήστης δεν πρέπει να αμελήσει, να αποφύγει ή να καθυστερήσει την παροχή ιατρικής συνεισφοράς από επαγγελματία ιατρό λόγω κάποιων πληροφοριών που μπορεί να έχει διαβάσει στο DoctorsHello. Μην χρησιμοποιείτε το DoctorsHello για επείγοντα ιατρικά επείγοντα περιστατικά. Εάν έχετε επείγουσα ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δηλαδή επείγουσα ιατρική ανάγκη, καλέστε το 166 ή/και επικοινωνήστε απευθείας με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από το DoctorsHello σε εσάς είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Καμία δήλωση ή ανάρτηση στο DoctorsHello δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σημαίνει ιατρική πρακτική ή ιατρική περίθαλψη. Εάν ο επισκέπτης χρήστης βασίζεται σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχονται από το DoctorsHello, το κάνει αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το DoctorsHello δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ιατρού ανά πάσα στιγμή. Το DoctorsHello δεν φέρει καμία ευθύνη για ακυρώσεις ή ανεκπλήρωτα ραντεβού (ραντεβού) με γιατρό ή για κάθε είδους βλάβη του χρήστη-επισκέπτη από αυτά. .
Η χρήση των πληροφοριών και των παρουσιάσεων της διαδικτυακής πλατφόρμας DoctorsHello γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-χρήστη. Για το λόγο αυτό, η DoctorsHello δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές ή ζημιές οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών που σχετίζονται με τον ιστότοπό της. Ο επισκέπτης-χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο DoctorsHello καθώς και για την προστασία των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, τη διαχείριση και την πρόσβαση σε κωδικούς ενεργοποίησης και κωδικούς πρόσβασης .
Το περιεχόμενο του DoctorsHello, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, των εικόνων και των πληροφοριών που παρουσιάζουν οι συντάκτες του, καθώς και κάθε άλλο υλικό που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, χρησιμοποιείται με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και ενημέρωση των επισκεπτών του. Το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν είναι εξαντλητικές και δεν μπορούν να αντικατοπτρίζουν και να περιλαμβάνουν τις πιο πρόσφατες έρευνες σε όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης. Ορισμένες από τις πληροφορίες στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα παρέχονται από τρίτους. Το DoctorsHello δεν μπορεί να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες και δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. .
Το DoctorsHello διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μη περιοριστικά και μη περιοριστικά βήματα σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: α) καταγραφή και αποθήκευση οποιασδήποτε επικοινωνίας επισκέπτη-χρήστη με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της απάντησης σε ερωτήσεις σε ιατρούς συνεργατών ή άλλα πρόσωπα. (β) να διερευνήσει οποιοδήποτε παράπονο σε περίπτωση που μια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της και να αποφασίσει κατά την κρίση της να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση αυτής της επικοινωνίας· γ) αποσύρει τις επικοινωνίες και αποστέλλονται από τον επισκέπτη στον χρήστη δεδομένα και πληροφορίες που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή δεν συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του DoctorsHello. δ) διαγράψτε τα εγγεγραμμένα μέλη όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του DoctorsHello αφού τους ειδοποιήσετε .
Η διαδικτυακή πλατφόρμα DoctorsHello μπορεί να περιέχει ιατρικά ζητήματα ή ζητήματα υγείας με σεξουαλικό περιεχόμενο. Εάν ο επισκέπτης-χρήστης θεωρεί αυτά τα θέματα προσβλητικά, υποχρεούται να μην χρησιμοποιήσει την διαδικτυακή μας πλατφόρμα. Μετά από αυτή την επισήμανση, κανένα από τα παραπάνω θέματα αυτού του περιεχομένου δεν μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό για τον επισκέπτη-χρήστη.
Το DoctorsHello διατηρεί το δικαίωμα να δει τα στοιχεία κάθε εγγεγραμμένου ιατρού που σχετίζονται με την online εικόνα του.
Το DoctorsHello μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να ιεραρχεί συγκεκριμένους ιστότοπους σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης-χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιστές τους να απαντούν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή το περιεχόμενο των χορηγών. Το DoctorsHello.com με κανέναν τρόπο δεν συνιστά ούτε εγγράφεται σε περιεχόμενο από ιστότοπους τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμους ή πανό. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη-χρήση του, ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει απευθείας με τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το DoctorsHello σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του DoctorsHellos και τις σελίδες στις οποίες παραπέμπει, συνδέοντάς το με οποιονδήποτε τρόπο ή εγγυάται το. Το DoctorsHello δεν έχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας του επισκέπτη-χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο DoctorsHello και για οποιαδήποτε συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Το DoctorsHello δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ιστοτόπων τρίτων, ιστοτόπων που βρίσκονται εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας DoctorsHello, ιστοτόπων που ενδέχεται να εμφανίζονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα DoctorsHello, είτε πρόκειται για αποτελέσματα αναζήτησης είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο ή τους εγκυρότητα. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών και των χρηστών και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών των ιστοσελίδων. Με την εγγραφή μέλους στο www.DoctorsHello.com, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει πληροφορίες ή προωθητικό υλικό που ανήκει σε τρίτα μέρη ή συνδεδεμένες εταιρείες καθώς και να εκτίθεται σε διαφημιστική επικοινωνία που φιλοξενείται στον ιστότοπο του www.doctorshello.com.
Το DoctorsHello αναλαμβάνει να αναφέρει λάθη στον επισκέπτη - χρήστη για να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. Ωστόσο, ο επισκέπτης χρησιμοποιεί, με αποκλειστική του ευθύνη, κάθε πληροφορία και υλικό που είναι διαθέσιμο και περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο και παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση ορθότητας και ακρίβειας και το DoctorsHello δεν φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αρνητική ) που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε από τη χρήση του ιστότοπού του ή/και των δεδομένων που περιέχονται σε αυτόν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς ειδοποίηση από τους χρήστες, το DoctorsHello μπορεί να κάνει αλλαγές και βελτιώσεις που, κατά την κρίση του, θα διευκολύνουν τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας .
Εκτός από ρητές εξαιρέσεις (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνδεδεμένων εταιρειών και αντιπροσώπων), όλα τα περιεχόμενα του DoctorsHello, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων σε αυτόν τον ιστότοπο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία , σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών της DoctorsHello και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κατά συνέπεια, κανένα από αυτά δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να επεξεργαστεί ή να μεταφορτωθεί - «ανεβαστεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα εν όλω ή εν μέρει. Εξαιρείται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός αντιγράφου ενός μέρους του περιεχομένου σε έναν μόνο προσωπικό υπολογιστή μόνο για προσωπική χρήση και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς διαγραφή της ένδειξης προέλευσης από το DoctorsHello με την επιφύλαξη καθ' οιονδήποτε τρόπο των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων και βιομηχανική ιδιοκτησία. Τα άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του DoctorsHello και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων ιατρών ιατρών, οργανισμών, εταιρειών, θυγατρικών, ενώσεων ή εκδοτών αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ως εκ τούτου οι φορείς αυτοί φέρουν την ευθύνη. Ο επισκέπτης-χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της διαδικτυακής πλατφόρμας DoctorsHello.
Ο επισκέπτης-χρήστης αποδέχεται τη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως δηλώνονται από τον ίδιο ως υποκείμενο και το προσωπικό του ιστότοπου από τον διαχειριστή του ιστότοπου που δικαιούται να τα αποκαλύψει σε τρίτους (ιατρούς) με μοναδικό σκοπό εύρυθμης λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών του DoctorsHello και η αποστολή σχετικών απαντήσεων. Επίσης, ο Διαχειριστής DoctorsHello θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών - αποστολέων ιατρικών ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεωμένοι να τηρούν τις διατάξεις του Νόμος αρ. 2225/1994 και το Π.Δ. 47/2005 για άρση του εν λόγω απορρήτου σε οποιαδήποτε δικαστική αρχή για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τον εντοπισμό ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για οποιονδήποτε λόγο ορίζεται από το νόμο, με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος .
Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται ρητά ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία και δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το DoctorsHello έχει τα Δικαστήρια της Πάτρας και ισχύει το ελληνικό δίκαιο και όταν η πρόσβαση στο DoctorsHello γίνεται από χώρα εκτός Ελλάδος. Εάν κάποιος από τους παραπάνω όρους ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εγκυρότητα των άλλων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.
Οι πληροφορίες που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα που παρέχονται από τους γιατρούς είναι ακριβείς, αντικειμενικές και στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού και συνάδουν με το άρθρο 18 του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς αποσκοπούν αποκλειστικά στη διευκόλυνση των ασθενών στο ραντεβού. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες στα πεδία Visit-Service Price, είτε ορατές στους εγγεγραμμένους ασθενείς είτε που τους κοινοποιούνται μέσω e-mail κατόπιν αιτήματός τους, προέρχονται από τις πληροφορίες που παρέχουν οι ιατροί DoctorsHello για το κόστος της επίσκεψης & των υπηρεσιών τους και τις Επισκέψεις - Υπηρεσία. η τιμή κοινοποιείται άμεσα ή αποστέλλεται στους ασθενείς με τη σύμφωνη γνώμη των γιατρών. Η αντιγραφή και η εκ νέου δημοσίευση, εάν γίνει χωρίς τη συγκατάθεση του γιατρού ή του DoctorsHello, είναι παράνομη πράξη για την οποία ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και θα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Το DoctorsHello παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων γιατρών για τη διευκόλυνση της επαφής με γιατρούς και ασθενείς και δεν ευθύνεται εξ ολοκλήρου για το κόστος ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους γιατρούς και τις σχετικές τιμές, δεν διαφημίζει με κανέναν τρόπο, απλώς στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας παρέχοντας πρόσθετες δυνατότητες στους ασθενείς, για παράδειγμα παρέχοντας πληρέστερες και επαρκείς πληροφορίες. Η εγγραφή του ονόματος ενός γιατρού θα συνεχίσει να εμφανίζεται στις μηχανές αναζήτησης και μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το DoctorsHello, προβάλλοντας τα βασικά στοιχεία του ονόματος, της διεύθυνσης γραφείου και του αριθμού τηλεφώνου επικοινωνίας. .
Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας DoctorsHello, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό της υπόκεινται στους παραπάνω όρους χρήσης. Εάν ο επισκέπτης-χρήστης θεωρεί αυτούς τους όρους απαράδεκτους για οποιονδήποτε λόγο, συνιστάται να μην κάνει χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας DoctorsHello. Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας DoctorsHello από τον επισκέπτη συνιστά την πλήρη αποδοχή, συγκατάθεση, συγκατάθεση και συναίνεση του χρήστη όλων των παρόντων όρων χρήσης και των όρων της πολιτικής απορρήτου.
Τηλεμετρία
Related tags
Related articles