Η τηλεϊατρική ορίζεται ως η άμεση παροχή κλινικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της διάγνωσης, της θεραπείας και των συμβουλών, μέσω των τηλεπικοινωνιών σε έναν ασθενή από απόσταση.

 

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογική εξέλιξη στην πληροφορική έφερε στο προσκήνιο συσκευές μικρού μεγέθους, οι οποίες λειτουργούν σαν αισθητήρες. Οι συσκευές αυτές συνδέονται πάνω στο σώμα του ασθενούς και στέλνουν σήματα σε κεντρικό υπολογιστή, μέσω ενσύρματων ή ασύρματων δικτύων.

 

Ο όρος «παροχή υπηρεσιών υγείας» περιλαμβάνει μια πληθώρα εμπλεκόμενων προσώπων, φορέων και διακινούμενης πληροφορίας. Αφορά ασθενείς, ιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς και στελέχη της υγείας, υποδομές, νοσηλευτικά ιδρύματα

 

Οι μικροϋπολογιστές άρχισαν να χρησιμοποιούνται από μικρές και μεγάλες εταιρείες και από πανεπιστήμια. Όσες επιστήμες και επαγγέλματα είχαν σχέση με αριθμούς χρησιμοποίησαν την νέα τεχνολογία και είδαν στην πράξη τα άμεσα οφέλη που προέκυψαν.

 

Από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις συμβολής της πληροφορικής στην ιατρική, ήταν εφεύρεση της αξονικής τομογραφίας. Η πληροφορική έδωσε την δυνατότητα επεξεργασίας των πληροφοριών, που προκύπτουν από πολλές απλές ακτινογραφίες

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έφερε μια σειρά από καινοτομίες, με σκοπό την άρτια βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Ως προς τις αλλαγές που αυτή επέφερε στον τομέα της Υγείας, κρίνεται αναγκαίος ο χαρακτηρισμός “Σύγχρονη Ιατρική Επανάσταση”.