Η τηλεϊατρική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών υγείας. Ακολουθεί μια σύντομη λίστα κοινών παθήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας γιατρός πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω τηλεϊατρικής:

 

Σήμερα ο τομέας της τηλεϊατρικής αλλάζει γρηγορότερα από ποτέ. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται σε εκθετικά επίπεδα, το ίδιο ισχύει και για την ευρεία προσιτότητα και προσβασιμότητα σε βασικά εργαλεία τηλεϊατρικής.

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η τηλεϊατρική έχει ένα καθαρό όφελος. Επεκτείνει την πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη ασθενών, ειδικά σε περιοχές και σε ανεπαρκείς πληθυσμούς που τη χρειάζονται περισσότερο.

 

Ο τομέας της τηλεϊατρικής έχει αλλάξει δραστικά από την αρχή του. Πριν από περίπου πενήντα χρόνια, μερικά νοσοκομεία άρχισαν να πειραματίζονται με την  τηλεϊατρική για να προσεγγίσουν ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές.

 

Με τα αλληλένδετα πεδία της κινητής υγείας, της ψηφιακής υγείας, της πληροφορικής υγείας, της τηλεϊατρικής να αλλάζουν συνεχώς με νέες εξελίξεις, μερικές φορές είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ένας ορισμός για αυτούς τους όρους.

 

Η πανδημία του κορονοϊού επιβαρύνει ιδιαίτερα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Η  τηλε-υγεία θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζει η ανθρωπότητα, μειώνοντας το άγχος τόσο των ασθενών όσο και των ιατρών.