Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος μέσα από την εξέλιξη του και τη σημαντικότητα του, έχει καταφέρει να εδραιωθεί στο σύστημα υγείας, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ικανό να εξασφαλίσει τη σωματική και ψυχική υγεία του ασθενούς, σε μεγάλο βαθμό.

 

Η παθολογία (Pathology) αφορά τη μελέτη των αλλαγών στις κυτταρικές δομές και ιστούς που οφείλονται σε ασθένειες. Η Τηλεπαθολογία είναι η εφαρμογή της παθολογικής ανατομίας από απόσταση.

 

Οι δαπάνες υγείας αυξάνονται συνεχώς, γεγονός που οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Πρώτον η φαρμακευτική βιομηχανία εξελίσσει τις διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης με αποτέλεσμα να παράγει φάρμακα νέας τεχνολογίας με υψηλότερο κόστος, τα οποία αντικαθιστούν τα παλιότερα.

 

Οι πρώτες εφαρμογές τηλεκαρδιολογίας εμφανίστηκαν εδώ και 70 χρόνια, χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό δίκτυο για την «τηλε-ακρόαση» καρδιακών ήχων και αναπνευστικών ακροαστικών ευρημάτων, χρησιμοποιώντας ευαίσθητα μικρόφωνα συνδεδεμένα στο τηλεφωνικό δίκτυο.

 

Οι εφαρμογές τηλεοφθαλμολογίας έχουν σαν στόχο να επιτρέπον την πρόσβαση σε ειδικευμένους οφθαλμίατρους αλλά και οφθαλμολογικά μηχανήματα ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος.

 

Η Τηλεακτινολογία αναφέρεται στη μετάδοση ακτινολογικών εικόνων από ένα σημείο σε άλλο για γνωμάτευση ή απλά για συμβουλευτικούς σκοπούς (consultation), μέσω υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ενσύρματες ή ασύρματες ζεύξεις.