Η Δερματολογία ασχολείται με τις παθήσεις του δέρματος. Η τηλε-δερματολογία υποστηρίζει την παροχή δερματολογικής φροντίδας (δηλαδή διάγνωση και κλινική αντιμετώπιση) του ασθενή από απόσταση.

 

Παρόλο που υπάρχουν πολλές πιθανές εφαρμογές, ο κύριος σκοπός της τηλεϊατρικής είναι να επιτρέψει στους ιατρούς (ή άλλους πάροχους ιατρικών υπηρεσιών) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο μέρος όπου βρίσκεται ο ασθενής

 

Η τεχνολογία κάνει άλματα και από αυτήν δεν θα ήταν δυνατόν να παραμείνει ανεπηρέαστη η ιατρική. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, η τηλεϊατρική έχει έρθει στο προσκήνιο

 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Τηλεϊατρική είναι: «Η παροχή ιατρικής περίθαλψης – σε περιπτώσεις που η απόσταση είναι κρίσιμος παράγοντας – από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας

Η εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον τομέα της υγείας έχει αλλάξει σημαντικά το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Βάση της διαφορετικής αυτής λειτουργίας είναι η ηλεκτρονική

 

Στο παρελθόν ο κύριος τρόπος καταγραφής των πληροφοριών που αφορούν τον φάκελο του ασθενούς ήταν η χειρόγραφη μορφή. Με το πέρας των χρόνων όμως διαπιστώθηκαν τα σημαντικά μειονεκτήματα του χειρόγραφου φακέλου ασθενούς τα οποία είναι τα εξής: